Workshop se zaměřením na personální a marketingovou efektivitu

Nastartování opravdové digitální transformace začíná vždy zmapováním momentálního stavu.

Pomůžeme vám nastavit zrcadlo, do kterého je nutné se podívat. Ptáme se na otázky, které si nepokládáte a přinášíme závěry, které modernizují a zefektivňují fungování celé organizace.

Bez hodnocení rozebereme a zmapujeme všechny důležité oblasti v rámci řízení lidských zdrojů (HR) a marketingu.

 

Na dotaz
Kód: 49
50 000 Kč
Kategorie: Služby

Digitl Workshop se skládá ze dvou částí:

 

1. HR (Personální) Workshop

Výstupem HR Workshopu je ucelený HR audit dokument, který mapuje všechny klíčové HR oblasti organizace.

Cíle HR workshopu jsou:

 1. Zjištění do jaké míry plní HR svou funkci – existence procesů/projektů, které HR nemá dělat nebo naopak, které má, ale nedělá
 2. Identifikace Rizik – identifikování mezer/plýtvání/problémů v procesech a nastavení HR rámce ve společnosti
 3. Optimalizace – odstranění identifikovaných mezer, zefektivnění procesů či celkového rámce za účelem efektivního nakládání firemními zdroji a maximalizování přidané hodnoty HR
 4. Zmapování silných stránek, na kterých můžeme stavět konkurenční výhodu

Michael během workshopu pracuje s tématy, jako personální strategie, organizační struktura, nábor, rozvoj zaměstnanců, výkonnostní management, odměňování nebo také míra vnitrofiremní digitalizace, či využívání dat a datové analýzy. Workshop je určen pro zástupce HR oddělení a vedení společnosti. Očekávejte zhruba půldenní časovou dotaci.

 

2. Marketingový Workshop

Výstupem z marketingového workshopu je ucelený dokument, který se dá využít jako marketingový brief projektu pro všechny zapojené členy týmu nebo nově příchozí spolupracovníky. V tomto dokumentu budou definovány nutné základní podklady pro efektivní práci všech zapojených členů v týmu jako jsou:

 1. Cílová skupina
 2. Persony
 3. Konkurenční výhody a nevýhody
 4. Zmapování konkurence
 5. Logo manuál, případně brand manuál
 6. Cíle a KPIs
 7. a mnoho dalšího...

Na tuto část workshopu si připravte cca 3-5 hodiny. Pro co nejlepší podklady je nejlepší začlenit co nejvíce lidí z týmů, které mohou dodat skvělé postřehy nebo myšlenky. Často mimo marketingové profesionály nebo vedení společnosti pracujeme také s zástupci obchoďáků, zákaznické podpory apod...

Marketingovým workshopem vás provede Vojta.

Více o jeho zkušenostech si můžete najít v sekci o nás nebo na jeho LinkedIn.

 

Zpět do obchodu