Transformační Audit

Hlavní produkt Digitlu, který skutečně posouvá míru efektivity a produktivity firem na novou úroveň. 

Transformační Audit se skládá ze dvou částí:

1. HR Transformační Audit

2. Marketingový Transformační Audit


Během auditu zmapujeme veškeré procesy ze zmíněných oblastí, navrhneme nové postupy a implementujeme akční plán za účelem optimalizace fungování celé organizace.

 

Na dotaz
Kód: 46
150 000 Kč
Kategorie: Služby

HR Transformační Audit

 

prvním krokem, je pochopení a zmapování interního HR v organizaci. 

Podíváme se na to, jak efektivně pracujete s lidskými zdroji a projdeme si veškerá témata od HR strategie, přes nábor zaměstnanců, až po přístupy k odměňování.
Dále zkompletujeme také procesní audit, zaměřený na HR procesy a jejich nastavení. Budeme hledat neefektivity, navrhovat jejich odstranění a následně implementovat změny vedoucí k optimalizaci

Součástí auditu je také rozřazení procesů z pohledu vhodnosti k automatizaci. Procesy rozdělíme do 4 skupin:

 1. Základní automatizace pomocí nástrojů Microsoft 365. Ty budou v rámci auditu implementovány
 2. Středně komplexní automatizace pomocí Microsoft 365. Následuje rozhodnutí o jejich dodatečně implementaci, či nikoliv
 3. Vysoce komplexní automatizace. Budou ignorovány nebo doporučíme IT odborníky na dodatečnou implementaci 
 4. Procesy nevhodné k automatizaci. Zde budeme buď navrhovat změnu procesu, či případné ponechání

 

Mimo rozdělení procesů do kategorií a implementací automatizací z první kategorie, také dodáme:

 1. HR audit dokument, který mapuje všechny klíčové HR oblasti organizace
 2. Interaktivní HR Dashboard s metrikama na základě dodaných dat (součástí auditu je školení na porozumění Dashboardu a práce s ním)
 3. Akční Plán optimalizace HR, který mapuje, jak cíle, tak i prostředky/způsoby k jejich dosažení 
 4. Školící materiály, které pomohou s orientací v moderních HR trendech

Výsledné dokumenty můžete očekávat do měsíce od zadání zakázky. HR Transformační Audit pro vás vypracuje Michael

Více o jeho zkušenostech můžete nalézt v sekci o nás, či na jeho LinkedIN účtu.

 

 

On-line Marketingový Audit

tak jako v HR auditu si projdeme projdeme a zmapujeme procesy a strategii ve vašem on-line marketingu. Součástí auditu je marketingový workshop, kde sestavíme brief k projektu.

 

Na základě dat a výstupu z workshopu a zmapování vašich procesů se pustíme do hloubkové analýzy vašich marketingových kanálů.

 

 1. Jako první projdeme měření dat, tedy vaši webovou analytiku, abychom lépe pochopily, jaké sbíráte data a jak je sbíráte, zároveň sepíšeme slepé místa, které doporučujeme napravit vzhledem k vašim KPI a cílům, které jsme zjistili na workshopu.
 2. Po pochopení dat a návrhu nápravy projdeme podle aktuálně nejvýkonnějšího kanálu postupně všechny tyto:
  1. PPC:
   1. Google Ads
   2. Sklik
   3. Bing Ads
   4. Facebook a Instagram
   5. LinkedIn
   6. Pinterest
  2. SEO:
   1. ON-PAGE technický stav webu (indexace, duplicity atd.), zkontrolujeme vám analýzu klíčových slov, strukturu webu, titulky, nadpisy, projdeme zkrátka celý váš obsah a odhalíme případné mezery 
   2. OFF-PAGE - analýza odkazového portfolia, analýza aktuální linkbuildingové strategie a její úspěšnost
   3. Reporting - podíváme se jaké data ohledně SEO vyhodnocujete, pomůžeme vám s lepším vyhodnocováním, reporting vám dokážeme také zautomatizovat, pokud ho ještě nemáte.
  3. UX:
   1. Na základě dat z Google Analytics, SmartLook, Hotjar a dalších projdeme chování uživatelů na webu, kde se pokusíme najít možné zádrhely v objednávkovém procesu
   2. Zkusíme identifikovat možné chyby na webu podle našich 10 let zkušeností, které potom můžeme ověřit na reálných datech, pokud je aktuálně nemáte, nebo vyzkoušet A/B testování
   3. Pokud máte, nebo dokážete zajistit uživatelské testování, nebo hloubkové rozhovory s vašimi zákazníky, tak je můžeme v rámci auditu také projít
  4. Sociální sítě a jejich organický obsah:
   1. Facebook
   2. Instagram
   3. LinkedIn
   4. Twitter
   5. Pinterest
   6. YouTube, případně podcastové platformy jako Spotify, iTunes a další...
  5. Zbožové srovnávače:
   1. Heureka
   2. Zboží.cz
   3. Glami
   4. Favi
  6. E-mailing
  7. Celkovou součinnost marketingového mixu

 

Výstupem je excelový dokument, kde najdete vše, co jsme v auditu kontrolovali, jestli je za nás tento stav dostačující, případně vám ukážeme, kde jsou mezery. Součástí je návrh řešení, jak tento problém správně vyřešit a jeho důležitost (priorita). Můžete se tak prvně věnovat jednoduchým věcem, které mají vysoký přínos, a ty které jsou složitější můžete vyřešit až vzápětí.

 

 

Zpět do obchodu